Loomavõrgust aiad

Loomavõrku kasutatakse peamiselt loomade eemale hoidmiseks. Loomavõrku paigaldatakse suurte alade piiramiseks, näiteks istandused või karjamaad. Samuti kasutatakse loomavõrku maanteede ääres, et takistada metsloomade teele pääsemist.

Loomavõrgud on alt tihenevate silmadega vältimaks väikeste loomade läbipääsu allosast.

Võrku paigaldatakse enamasti sügavimmutatud puitpostidega.

Rullis 50jm

Kõrgused:

960mm - lambavõrk

1200mm - kodukitsevõrk

1600mm - suuremad loomad

2000mm - suuremad loomad

Traadi paksus sõltuvalt võrgust 2,0-2,2mm

Silma suurus muutuv, alt tihenev 53-200 x 150

< Tagasi